cijferend delen: eerste cijfer is kleiner dan de deler